Fonduri europene pentru microîntreprinderi

S-a anunțat mult așteptata sesiune de depunere de proiecte pentru microîntreprinderi pe Prioritatea de investiții 2.1 A, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Proiectele pot fi depuse începând cu sfârșitul lunii iulie, respectiv de pe 27.07.2016 și până pe 27.01.2017, conform Ghidului solicitantului, publicat joi de ministerul de resort. Pentru acest apel de proiecte s-a modificat de două ori Ghidul solicitantului supus dezbaterii publice, iar în timpul dezbaterii s-a decis de la București să fie finanțare nerambursabilă de 90%, deși inițial se discutase să fie finanțare de 100%, potrivit unui consultant.

Proiectul trebuie să se desfășoare în mediul urban

Valoarea proiectului poate fi cuprinsă între 25.000 de euro și 200.000 de euro, din care fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la statul român pot fi de maximum 90% din valoarea proiectului, iar contribuția firmei trebuie să fie de 10%. Faptul că se acordă și bani publici din bugetul de stat face ca regimul acestor proiecte să fie unul de minimis.
Sunt eligibile firmele care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit Ghidului solicitantului, respectiv: „Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic de zece și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la două milioane de euro, echivalent în lei“. Locul de implementare a proiectului trebuie să fie în mediul urban, iar firma care solicită finanțarea trebuie să aibă vechime de cel puțin un an și să aibă cel puțin un angajat. Solicitantul trebuie să fi avut activitate în anul trecut pe tot exercițiul financiar, deci să nu fi avut activitatea suspendată. De asemenea, firma trebuia să fi avut profit din exploatare.

Activități eligibile

Codurile CAEN acceptate la finanțare provin dintr-o arie mare de domenii de activitate, atât din producție, cât și din servicii, de la construcții, confecții, până la repararea de calculatoare, software, săli de fitness și chiar producția de cărămidă, de mobilă, de bijuterii etc. Lista cu codurile CAEN acceptate se găsește în Anexa 2 la Ghidul solicitantului.
Concret, pot fi finanțate prin acest Apel de proiecte pe POR investiții în active corporale, cum ar fi: lucrări de construire, de extindere, de modernizare a spațiilor de producție, prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Pot fi efectuate achiziții de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică și multe altele din categoria mijloacelor fixe care se regăsesc în HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normate ale mijloacelor fixe.
Cu fondurile europene respective pot fi făcute „achiziții de instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (…) în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului“, potrivit informațiilor publicate pe site-ul www.proiecteue.ro.
Mai pot fi obținute finanțări pentru investiții în active necorporale, cum ar fi: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Sursa: Gazeta de Sud

wordpress analytics