Magister Advisors Group – partenerul ideal pentru accesarea fondurilor nerambursabile 2014-2020

[vc_row]

Magister Advisors Group departamentul Counselling reprezintă un grup format din tineri cu experiență în domeniul consultanței în afaceri. Ne axăm în principal pe zona de Vest  a Romaniei iar din anul înființării  grupului M.A.G., am devenit un partener de încredere pentru toți cei care au decis să apeleze la serviciile noastre în încercarea de a achiziționa fonduri europene nerambursabile. Mai multe informații privind serviciile noastre puteți găsi aici.

[/vc_row][vc_row]
albina si floarea soarelui

Indiferent de tipul de proiect ales de catre dumneavoastră, noi elaborăm întreaga documentație necesară finanțării și va ajutăm să obțineți fonduri europene nerambursabile sau să participați activ în cadrul proiectelor de acest tip.
Condițiile necesare obținerii unei finanțări nerambursabile sunt destul de simple, tot ce trebuie să faceți este să îndepliniți cerințele de mai jos:

 • Persoană fizică cetăţean al României.
 • Persoană fizică autorizată (PFA).
 • Să detineţi o înteprindere individuală, asociaţie, cooperativă sau SRL.
 • Microintreprinderile ce cuprind între 1 și 9 salariați.
 • Societățile agricole, proprietarii de păduri, producătorii.
 • Orice persoană care îndeplinește criteriile stabilite în Programul Cadru de Implementare.

Magister Counseling face parte din grupul Magister Advisors Group.

[/vc_row][vc_row]
lan de grau in apus
macarale constructii
poza ferma agricola si pomi fructiferi

Cum pot obţine fonduri europene nerambursabile?

În principiu, sunt şapte etape simple de urmat:

 • Beneficiarii eligibili completează cererea de finanţare şi anexele solicitate de autoritatea de management. Există un model unic de cerere de finanţare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferenţiate pe fiecare fond în parte.
 • Cererea de finanţare este transmisă organismului intermediar sau către autoritatea  de management.
 • Este verificată conformitatea administrativă a cererii dumneavoastră de finanţare.
 • După verificarea conformităţii administrative urmează verificarea eligibilităţii proiectului.
 • Constă in evaluarea tehnică şi financiară a proiectului dumneavoastră.
 • Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de comitetul de monitorizare.
 • Etapa finală, include aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare.

Echipa noastră oferă servicii de consultanță şi asistenţă pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile și vă ajută să materializați ideile de investiții în infrastructură şi resurse umane, prin atragerea de finațări nerambursabile şi dezvoltarea acestora pe piața din vestul țării cat si in Bucuresti.  Adaptându-ne noilor cerințe ne-am propus să vă oferim servicii de consultanță de cea mai buna calitate, pentru a identifica cele mai optime soluții și oportunități pentru afacerea dumneavoastră.

Un element important care trebuie luat în considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014-2020 să fie axat pe acele aspecte care duc la o reală creştere a cheltuirii fondurilor europene, cât şi la stabilirea unor ţinte reale şi care pot fi atinse. Capacitatea actuală de absorbţie a fondurilor europene joacă un rol primordial în întreg procesul de negociere cu Comisia Europeană pentru următoarea perioadă de programare.

Magister Advisors Group doreşte să ofere servicii de consultanţă la standarde de calitate, în vederea accesării fondurilor europene de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), instituţiile publice, companii, societăţile comerciale şi ONG-uri. Ne-am dezvoltat o serie de tehnici, programe moderne şi inovatoare de concepere a proiectelor de consultanţă în vederea obținerii de finanțare europeană, pentru a face faţă cu succes concurenţei de pe piaţă, precum şi cerinţelor clienţilor. Astfel, serviciile pe care le oferim clienților noștri se bazează pe experienţa acumulată în elaborarea și implementarea unui număr foarte mare de proiecte. Suntem alături de clienţii noştri în fiecare etapă a dezvoltării şi realizării proiectelor lor, conștienți de faptul că acestea sunt, de fapt, şi proiectele noastre, cartea noastră de vizită.

De ce să alegi serviciile de consultanță Magister Advisors Group?

Experienţa noastră în domeniul consultanţei pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile şi proiectele noastre de succes ne recomandă.

[/vc_row][vc_row]

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Calendarul lansărilor

Nr. Axa prioritară Prioritate de investiții Data estimată a lansării
1 AP 6 –   Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 07 – 12 martie 2016

 

2 AP 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – CLĂDIRI REZIDENȚIALE 07 – 12 martie 2016

 

3 AP 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

21-25 martie 2016

 

4 AP 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 14 – 18 martie 2016
5 AP 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 

7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice 28 martie – 1 aprilie 2016

 

6 AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 

2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROINTREPRINDERI 28 martie – 1 aprilie 2016

 

Sursa: http://adrvest.ro/lansarea-primelor-apeluri-de-proiecte-din-cadrul-programului-operational-regional-por-2014-2020/

[/vc_row][vc_row]

Copyright © 2016 Magister Counselling SRL

Adresa sediului central: Resita, Str. Horia, Nr. A7 | Telefon: 0355 429 353 | Fax: 0355 429 353 | E-Mail: office@magistercounselling.ro

[/vc_row][vc_row]
Facebook
Google+
wordpress analytics