Fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

Este vorba despre Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, în cadrul PNDR. AFIR a completat informaţiile cu punctajele acordate pe praguri de calitate lunare pentru sesiunea 2016.
Scopul investiţiilor acestei sub-măsuri este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole prin:
– dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală;
– investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi medii);
– îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

agricultura
Obiectivele submăsurii 6.3:

– îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;
– orientarea spre piaţă a exploataţiilor agricole de mici dimensiuni;

Beneficiarii:
· Fermierii, care deţin în proprietate sau folosinţă o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:
* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producţiei standard).

Sprijinul nerambursabil este de maximum 15.000 euro pentru o exploataţie agricolă, se acordă în două tranşe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanţare;
Se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).
Pragurile de calitate lunare pentru sesiunea 2016 sunt:

– 55 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016

– 45 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

– 35 de puncte pentru perioada 01.07 – 29.07.2016

– 25 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

– 15 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

– 15 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Pragul minim de selecţie a proiectelor este de 15 puncte pentru Submăsura 6.3. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

wordpress analytics