Fonduri europene nerambursabile pentru apicultori

Pentru a putea accesa finanțările nerambursabile de cel mult 15.000 de euro, apicultorii trebuie să îndeplinească anumite condiții și să depună proiectul în cadrul sesiunii continue ce s-a deschis pe 28 aprilie și se va încheia pe 31 octombrie. Sprijinul nerambursabil maxim ce poate fi accesat este de 15.000 de euro, bani ce se achită pe o perioadă de trei ani în două tranșe. 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

Condiţiile pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Pentru a accesa fondurile europene pentru creșterea albinelor prin Submăsura 6.3 dimensiunea exploatației trebuie să fie între 8.000 și 11.999 SO (Valoarea producției standard). Astfel, sunt eligibili pentru a primi acesti sprijin doar apicultorii care dețin între 153 și 229 de familii de albine. Stupina trebuie să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică, de către solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol. O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între doi sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

În cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).
În cazul exploataţiilor care deţin animale sau albine, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii. Pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie să menţină cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, fără a reduce dimensiunea SO sub limita care defineşte mărimea exploataţiei pentru care proiectul este selectat şi aprobat.

Sursa: BIHON

wordpress analytics